AR-GE

KALİTENİN TEMELİNDE YATAN NEDEN; AR-GE

Ar-Ge

Egesembol’de üretimin en büyük özelliği, sahip olduğu teknoloji ve ürünlerinin kalitesidir. Ürünün kullanıldığı yerdeki önemini ön plana çıkaran Egesembol, Ar-Ge departmanında tüm ürünlerinin çalıştıkları yerdeki davranışlarını simüle eder.

Elde edilen tüm sonuçlar Egesembol bünyesinde kurulu ve standartların çok üstünde bir teknolojiye sahip kalıphanede ürün kalıbı haline dönüştürülür.

Bitirilen kalıp test ekstrüderlerinde çalıştırılarak sistem çalışması kontrol edilir ve üretime teslim edilir.

Menü