KALİTE KONTROL

İŞİN ÖZÜ, KALİTE KONTROL!

Kalite Kontrol

Egesembol sunduğu ürün ve hizmetlerle tam müşteri memnuniyetini sağlamayı hedefler. Bu amaçla toplam kalite anlayışını benimseyen egesembol uyguladığı sistemi de belgelendirmiştir.

Tüm proseslerini sürekli iyileştirerek yüksek verimlerle çalışan Egesembol, giriş, proses ve final kontrollerini sahip olduğu tam donanımlı laboratuarlarında RAL GZ 716 standartlarına uygun biçimde test eder.

Sahip olduğu yüksek teknolojiyi ürünlerinde çok dar toleranslarla ortaya çıkaran Egesembol, prosesinde yer alan ölçüsel, fonksiyonel ve görsel kontrollerin yanı sıra ambalajlama uygunluğunu da testlerden geçirerek kullanıcı ihtiyaçlarına tam cevap vermeyi hedefler.

Üretim aşamasında her contanın proses kontrolleri kayıt altına alınmakta ve izlenebilirliğin sağlanması amacıyla örnek numuneler kurulduğu günden bu yana saklanmaktadır.

Menü